حرفی از جنس رادیو

حرفهای خودمانی مدیر رادیو معارف و پاسخگویی به سوالات مخاطبان

حرفی از جنس رادیو

حرفهای خودمانی مدیر رادیو معارف و پاسخگویی به سوالات مخاطبان

حرفی از جنس رادیو

بنده محمد لطفی نیاسر هستم که اکنون افتخار مدیریت رادیو معارف به عهده بنده گذارده شده است.
این وبلاگ، جایی است که در آن نظرات شما را می بینم و حرفهایم را می نویسم. امیدوارم که بخوانید و نقد کنید.

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۲ ثبت شده است

۲۱
ارديبهشت

حجربن عدی

پرده اول:
جوانکی بودی جویای حقیقت که خورشید محمدی را دیدی ، او را نمی شناختی ولی با اندکی دقت راه حقیقت را یافتی، راهی که بعضی با خویشاوندی و سالها بودن با احمد نیافتند.
راه را پیمودی وبه دنیا مشغول نشدی، محو محو معبود، ساکن سجاده های عاشقی و تارک دنیای دنی،  شیر میدانهای جنگ و دلداده ی ولای علی
بیخود نبود که "حجر الخیر"ت نامیدند


پرده دوم: